Krijgskunsten (Martial Arts) worden vaak geassocieerd met opmerkelijke prestaties van kracht en behendigheid in relatie tot zelfverdediging, maar deze prestaties zijn vaak bijproducten van een veel krachtiger proces. Een intern proces opgeroepen vanuit de behoefte aan zelfontwikkeling om zinvol betekenis te geven aan ons leven.

Krijgskunsten kennen een universele deler waarop zij handelen baseren: waarnemen. Door te leren aandacht te sturen naar waarneming ontstaat een natuurlijke grondhouding voor persoonlijke ontwikkeling in ons dagelijks leven, maar ook in ons werk. Door waar te nemen leven we in het hier en nu en geven we ruimte aan effectief handelen.

Martial mindfulness is zinvol aandacht geven aan onszelf en onze omgeving waarbij zelfverdediging als instrument wordt gebruikt om geest en lichaam te binden. Hierbij cultiveren we fysieke activiteiten en trachten we onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen in fysieke, mentale, emotionele en psycho-spirituele contacten te aanvaarden.


Bent u geïnteresseerd in deze zienswijze en mogelijkheden om ervaringsgerichte training in krijgskunst te ontvangen, dan is het wellicht interessant om de andere pagina's over Martial MindFulness te bezoeken.'Mindfulness is the goal of martial arts training and combat a side effect.'